นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ดูโทรทัีศน์ไหม

posted on 07 Jul 2010 19:54 by myanmar

สำนวน "ดูโทรทัศน์ไหม", ภาษาพม่าพูดว่าอย่างไร และต้องระวังคำกำกับเวลาอย่างไร (คือ ถ้าคำถามเป็นเวลาปัจจุบัน-คำตอบจะใช้คำที่บอกเวลาปัจจุบัน, ถ้าคำถามเป็นเวลาอนาคต-คำตอบจะใช้คำที่บอกเวลาอนาคต)

ท่านพระอาจารย์ชนกะเฉลยเรื่องนี้ไว้ในวิดีโอ "ภาษาพม่าสบายๆสไตล์เรา" ตอน 107 ครับ (เรามีจอใหญ่-จอเล็กให้เลือกเพื่อความเท่)

...

...

...

Comment

Comment:

Tweet

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile