นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาษาพม่าตอน 120 - สุขภาพ (เหงื่อออก ออกกำลัง) มีศัพท์ที่น่าสนใจมากๆ คือ "ชเว่" = เหงื่อ, คำนี้คล้ายกับ "ฉเว่" = ทอง

"ชเว่-ท้วด" = เหงื่อออก, "ฉเว่-ตะโก็ง" = (พระเจดีย์)ชเวดากอง

...

พระอาจารย์รูปหนึ่งกล่าวไว้นานแล้วว่า ชีวิตคนเรานี่ "เหงื่อออกมาก-น้ำตาออกน้อย, เหงื่อออกน้อย-น้ำตาออกมาก" คือ ถ้าไม่ขยันหมั่นเพียรตั้งแต่เด็ก และเก็บหอมรอมริบแล้ว, อายุมากๆ จะลำบาก

ในด้านสุขภาพ, การกินแต่พอประมาณ (ไม่จำเป็นต้องบำรุงให้มากเกิน) - ออกแรงออกกำลังเป็นประจำ - นอนให้พอ - และไม่อยู่นิ่งนาน เช่น ไม่นั่งติดต่อกันนานเกิน 1-2 ชั่วโมง (ลุกขึ้นนั่งลงใหม่ หรือเดินไปมาก็ช่วยได้) ฯลฯ ช่วยให้สุขภาพดี

...

"เหงื่อ (ชเว)" เป็น "ทอง (ฉเว่)" ในโลกของสุขภาพทีเดียว, วิดีโอของเราทุกตอนแทรก "เสียงในฟีล์ม" จากที่วัดไว้เป็นพักๆ ตั้งแต่เสียงล้างจาน ระฆัง รถเ้ข้าออก ก่อสร้าง และตอนนี้ก็มีเสียงฝนตกแทรกเข้าไป 

ต้องขออภัยท่านผู้อ่าน-ผู้ชมสำหรับเสียงที่อาจจะรบกวนมา ณ ที่นี้

...

ขอให้ท่านผู้อ่านมีุสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

...

...

 

Comment

Comment:

Tweet

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile