นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

เรียนภาษาพม่า

posted on 23 Dec 2012 21:32 by myanmar directory Knowledge
.
"เรียนภาษาพม่า" - ท่านพระอาจารย์คันธสาราภิวงศ์ (พระมหาสมลักษณ์ วัดท่ามะโอ), ท่านพระอาจารย์ชนกะ ชาวเมืองสกายน์ พม่า สอน
.
วิดีโอชุดนี้ขอทำเป็นเครื่องบูชาพระคุณท่านพระธัมมานันทเถระ อัครมหาบัณฑิต ชาวพม่า ผู้อุทิศชีวิตเพื่อการสอนคณะสงฆ์ไทย ณ วัดท่ามะโอ ลำปาง
.
ขอชาวไทยพึงได้เมตตาในชาวพม่า ขอชาวพม่าพึงได้เมตตาในชาวไทย
.
ยินดีให้ท่านนำไปใช้ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต (ถ้าต้องชมทางยูทูบ เรียนเสนอให้คลิกที่ภาพวิดีโอครับ)

Comment

Comment:

Tweet

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile