นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาษาพม่า ตอน151-169

posted on 23 Dec 2012 21:59 by myanmar
.
ภาษาพม่า ตอน 151-169 โดยท่านพระอาจารย์ชนกะ ชาวเมืองสกายน์ พม่า
.
ท่านเป็นผู้รู้ในภาษาพม่า บาลี อังกฤษ และไทย, เรียนภาษาไทยในย่างกุ้ง, ท่าขี้เหล็ก (สมัยท่านจำพรรษา ณ วัดสนามบิน ท่าขี้เหล็ก), ก่อนจำพรรษา ณ วัดป่าฝาง-วัดท่ามะโอ ลำปาง
.
ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดี เคารพพระวินัยในด้านการดูแล-พยาบาลท่านพระธัมมานันทมหาเถระ อัครบัณฑิต ชาวพม่าผู้อุทิศชีวิตให้การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ณ วัดท่ามะโอ ลำปาง
.
ขอชาวไทยพึงได้เมตตาในชาวพม่า ขอชาวพม่าพึงได้เมตตาในชาวไทย
.
ยินดีให้ท่านนำวิดีโอนี้ไปใช้ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
.
ถ้าต้องการชมวิดีโอทางยูทูบ, โปรดคลิกที่จอภาพ (ตรงคำ YouTube) หรือคลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้
.

Comment

Comment:

Tweet

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile